Voorwaarden Lidmaatschap

 

VOORWAARDEN VOOR LIDMAATSCHAP BUSINESSCLUB NUL24

 

Deelname

Rechten tot deelname aan NUL24 kunnen slechts worden ontleend bij tijdige en volledige betaling van de verschuldigde bedragen.

Deelname is slechts overdraagbaar na schriftelijke toestemming van het stichtingbestuur, naar aanleiding van een schriftelijk verzoek.

 

Opties tot deelname

Deelnemer A: Per boekjaar € 695,00 exclusief btw.

Deelnemer B: Per boekjaar € 575,00 exclusief btw. Dit lidmaatschap is slechts bestemd voor een 2e of 3e deelnemer van een bedrijf of voor een particulier.

 

Kosten

Het verschuldigde bedrag voor deelnemers is € 695,00 of € 575,00 per boekjaar exclusief btw. Het bedrag dient jaarlijks te worden voldaan. Deelnemers ontvangen hiervoor een factuur.

De eerste betaling dient bij inschrijving te geschieden.

NUL24 hanteert een bonussysteem voor iedere deelnemer die een nieuw lid aandraagt. Met de Member Gets Member Bonus krijg je € 100,- bruto korting voor iedere aangedragen en aangenomen kandidaat. Deze korting strekt in mindering op de verschuldigde kosten van deelname voor het eerstvolgende boekjaar.

Tevens kan een “no show fee” in rekening gebracht worden indien een lid niet aanwezig is bij een evenement. Dit bedrag is variabel en wordt vastgesteld aan de hand van de specifieke kosten van betreffend evenement. Deze no show fee wordt in rekening gebracht indien een lid heeft aangegeven aanwezig te zullen zijn en zich niet tijdig heeft afgemeld. Bij evenementen waarop deze voorwaarde van toepassing is, zal dit in de aankondiging van dat evenement duidelijk vermeldt worden onder vermelding van de specifieke no show fee.

 

Opzegtermijn

 

Wij gaan uit van een overeenkomst met een looptijd tot het einde van het kalenderjaar, met een stilzwijgende verlenging van 12 maanden en met een opzegtermijn van 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar.

 

Ondertekening

Wij attenderen u erop het inschrijfformulier persoonlijk te ondertekenen.

Bij ondertekening verkrijgt het formulier zijn geldigheid en verklaart u akkoor

Mogen wij aan u voorstellen!
Anca Automotive Solutions

Meer informatie