NUL24 HEEFT VANAF HEDEN EEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Woensdag 01 april 2015

Sinds 1 april jl. heeft NUL24 een Huishoudelijk Reglement. Hierin worden de rechten en plichten van zowel de leden als van het bestuur omschreven.

Mogen wij aan u voorstellen!
Video4commerce

Meer informatie