Lidmaatschap

 

VOORWAARDEN VOOR LIDMAATSCHAP ONDERNEMERSVERENIGING NUL24

 

Deelname

Rechten tot deelname aan NUL24 kunnen slechts worden ontleend bij tijdige en volledige betaling van de verschuldigde bedragen.

Deelname is slechts overdraagbaar na schriftelijke toestemming van het stichtingbestuur, naar aanleiding van een schriftelijk verzoek.

Kosten

Het verschuldigde bedrag voor deelnemers is € 724,00 of € 624,00 per boekjaar exclusief btw. Het bedrag dient jaarlijks te worden voldaan. Deelnemers ontvangen hiervoor een factuur.

De eerste betaling dient bij inschrijving te geschieden.

Opties tot deelname

Deelnemer A: Per boekjaar € 724,00 exclusief btw.

Deelnemer B: Per boekjaar € 624,00 exclusief btw. Dit lidmaatschap is slechts bestemd voor een 2e of 3e deelnemer van een bedrijf of voor een particulier.

Tevens kan een “no show fee” in rekening gebracht worden indien een lid niet aanwezig is bij een evenement, zonder aankondiging binnen 7 dagen voorafgaand aan dat evenement, en terwijl hij/zij wel heeft aangegeven aanwezig te zullen zijn. Bij evenementen waarop deze voorwaarde van toepassing is zal dit in de aankondiging van dat evenement duidelijk vermeldt worden.

Opzegtermijn

Wij gaan uit van een overeenkomst met een looptijd van 12 maanden, met een stilzwijgende verlenging van 12 maanden en met een opzegtermijn van 2 maanden.

Ondertekening

Wij attenderen u erop het inschrijfformulier persoonlijk te ondertekenen.

Bij ondertekening verkrijgt het formulier zijn geldigheid en verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden van NUL24.

Mogen wij aan u voorstellen!
Shamrock

Meer informatie